POLÍTICA DE QUALITATGRUP Percon manifesta obertament la seva intenció d'oferir uns serveis competitius a tots els seus clients; per aquest motiu, ha implantat un sistema de gestió de qualitat en el si de l'organització, el principal objectiu és aconseguir la satisfacció esperada pels clients, a través d'uns processos establerts i fonamentats en un procés de millora contínua.

El sistema de gestió de qualitat està dissenyat de manera que els serveis que presta l'organització de Comercialització de cable, connectors i connexions professionals per a aplicacions professionals d'àudio i vídeo, es duguin a terme correctament i de manera eficient, emprant els mitjans adequats per a això i de manera que s'assoleixin els màxims resultats.

Per complir amb els objectius proposats, el sistema de gestió de qualitat establert per GRUP Percon basat en la norma de referència UNE-EN-ISO 9001: 2015, es recolza en els següents pilars bàsics que estableix la Direcció:

➢ Vetllar per garantir la satisfacció dels nostres clients, incloent-hi les parts interessades en els resultats de l'empresa, en tot el referent a la realització de les nostres activitats i la seva repercussió en la societat.

➢ Establir objectius i metes enfocats cap a l'avaluació de l'acompliment en matèria de qualitat, així com a la millora contínua en les nostres activitats, regulades en el Sistema de Gestió que desenvolupa aquesta política.

➢ Compliment dels requisits de la legislació aplicable i reglamentària a la nostra activitat, els compromisos adquirits amb els clients i totes aquelles normes internes o pautes d'actuació als quals se sotmeti GRUP Percon.

➢ Motivar i formar a tot el personal que treballa en l'organització, tant per al correcte exercici del seu lloc de treball com per actuar d'acord amb els requisits imposats per la Norma de referència.

➢ Manteniment d'una comunicació fluida tant en l'àmbit intern, entre els diferents estaments de l'empresa, com amb clients.

➢ Avaluar i garantir la competència tècnica del personal, així com assegurar la motivació adequada d'aquest per la seva participació en la millora contínua dels nostres processos.

➢ Garantir el correcte estat de les instal·lacions i l'equipament adequat, de manera que estiguin en correspondència amb l'activitat, objectius i metes de l'empresa.

➢ Garantir una anàlisi de manera contínua de tots els processos rellevants, establint-se les millores pertinents en cada cas, en funció dels resultats obtinguts i dels objectius establerts.

Aquests principis són assumits per la Direcció, qui disposa dels mitjans necessaris i dota als seus empleats dels recursos suficients per al seu compliment, plasmant i posant-los en públic coneixement a través de la present Política de Qualitat.

Product added to compare.

Utilitzem cookies per assegurar-nos que li donem la millor experiència en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc, assumirem que hi està d'acord.